Rozhovor: zkouška MFP mi umožnila potvrdit si své odborné znalosti

Blog Osobní rozvoj Finance

Rozhovor pro OVB Journal z 17. září 2021.

Následné vzdělávání je jednou z velmi důležitých aktivit, které po povinných zkouškách čekají všechny finanční poradce. Cestou k tomu může být i titul Master of Financial Planning, který lze získat v rámci vzdělávacího programu ČAFP (České akademie finančního plánování). Jedním z prvních úspěšných absolventů a držitelů titulu Master of Financial Planning se stal oblastní vedoucí společnosti OVB Allfinanz Leopold Nováček. Zeptali jsme se ho, jak zkouška probíhala, jaká je její náročnost pro zkušeného finančního poradce a jaký si myslí, že má zkouška efekt pro něj i další kolegy, i to, jak s odstupem hodnotí její přínos v rámci následného vzdělávání, které je v rámci profesionalizace finančního trhu velkým tématem.

Jak celkově hodnotíte aktivitu České asociace finančního plánování, tedy vznik praktického programu s možností získat titul Master of Financial Planning?

Tuto aktivitu hodnotím rozhodně velmi kladně. V každé profesi je běžné, že pokud chce člověk profesně růst, musí se vzdělávat. Nevidím důvod, proč by to v našem oboru mělo být jinak a toto je skvělá příležitost.

Jak jste se o možnosti absolvovat tuto zkoušku dozvěděl?

První informaci o zkoušce, resp. o celém programu jsem se dozvěděl z článku na internetu a následně z interní firemní komunikace. Velmi mne to zaujalo, a tak jsem hned zjišťoval další informace přímo na České akademii finančního plánování. Vzhledem k dlouholeté praxi a kontinuálnímu vzdělávání v oboru a sebevzdělávání jsem vyhodnotil, že bych si mohl, jako dlouholetý praktik, troufnout přímo na zkoušku MFP. ČAFP ale poskytuje i několikadenní kurz, který svým obsahem kopíruje testové oblasti. Ten je vhodný zejména pro poradce s kratší praxí.

Jaká byla vaše motivace pro absolvování zkoušky MFP?

Prestiž, schopnost se odlišit, potvrdit si svoje odborné znalosti jak teoretické, tak praktické, a být vzorem pro svůj tým – to byla moje hlavní motivace pro absolvování zkoušky. Pokud někdo další, nezávislý, jako v tomto případě VŠFS (Vysoká škola finanční a správní) ve spolupráci s ČASF (Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování) a ČAFP (České akademie finančního plánování), potvrdí odbornou zkouškou, že máte znalosti a dovednosti otestované případovou studií s ústní obhajobou, které tvrdíte, že máte, je to důvod o takový titul usilovat.

Popište nám prosím, jak zkouška probíhala.

Zkouška se skládá ze dvou částí. Šedesát otázek formou testu, kde je možno více správných odpovědí. Na tuto část jsme měli dvě hodiny. Pro úspěšné uchazeče této části pak následovala případová studie – tedy fiktivní situace klienta, návrh poradenství a následná prezentace řešení před komisí.

Jak byste hodnotili náročnost celé zkoušky Master of Financial Planning? 

Úměrně titulu, který po úspěšném složení, můžete používat. Ústní část mi přišla jednodušší, samozřejmě ale závisí na tom, jakou případovou studii si vylosujete a máte rozpracovat. Test byl rozhodně těžší. Už jen to, že je možných více správných odpovědí, nutí člověka se nad tím pořádně zamyslet. Na druhou stranu – tím, že je celý program zaměřen hlavně na praktické znalosti – tak člověk, který denně pracuje s klienty a má zažité zásady tvorby finančních plánů a analýzy a komplexní produktové znalosti a dokáže před klientem/komisí strukturovaně prezentovat, by neměl mít problém.

Splnila zkouška svým obsahem a náročností očekávání, které jste měl s ohledem na to, že výstupem je titul Master of Financial Planning?

Osobně jsem měl velkou radost z toho, že jsem takovou zkoušku zvládl, protože jediné, na co jsem se mohl spolehnout byly moje znalosti z praxe. Utvrdilo mě to v tom, že svoji práci s klienty dělám dobře a nyní si to nejen myslím, ale mám to i potvrzené někým dalším, nezávislým.

Jak Vám titul MFP, který teď můžete používat za jménem, pomáhá u klientů a jak na něj reagují kolegové?

Titul používám na vizitkách, mám v kanceláři certifikát, takže lidé se ptají, protože ho neznají. Spolupráci s klienty stavím převážně na dobrých vztazích, výsledcích spolupráce a důvěře.  A právě důvěra je tímto určitě posilněna. Pro mě je titul i prestižní záležitost, takže o tom rád hovořím a když se například představuji novým klientům či školím nové spolupracovníky – zmiňuji důležitost vzdělávání, profesionalizaci trhu a taky to, že jsme toho součástí a oni to vlastně reálně vidí.

Doporučil byste zkoušku MFP i dalším vašim kolegům?

Ve svém týmu a s dalšími kolegy jsem o této zkoušce mluvil a podporuji je v tom, aby se zajímali o další možnosti, mimo zákonné certifikace, jak se odborně vzdělávat a profesně se odlišit. Nechci tvrdit, že naši profesi může dělat každý – to již dávno neplatí, ale i v rámci trhu a vnímání oboru jako celku, je dobré mít potvrzeno, že svoji práci umíte a máte znalosti, které potřebujete pro dobře odvedou práci. A to z mého úhlu pohledu získání titulu Master of Financial Planning reprezentuje.

Jak vnímáte důležitost následného vzdělávání pro finanční poradce?

Bez průběžného vzdělávání to nikdy nepůjde. Ať je to vzdělávání odborné, podnikatelské či produktové, stále je potřeba na sobě pracovat a vzdělávat se. Finanční poradenství je obor, kde se na denní bázi mění mnoho důležitých věcí a poradce musí být prostě v informacích, pokud chce svým klientům předávat relevantní informace či školit nové kolegy, kteří mají v oboru uspět.

Jak vnímáte úroveň vzdělávání v OVB?

Já se díky spolupráci s OVB a díky potkávání se s mnoha lidmi napříč firmou naučil obrovské množství věcí, které používám denně i v běžném životě. K tomu je potřeba také dodat, že od chvíle, kdy regulátor více vstoupil do hry a začala profesionalizace celého oboru, například v podobě odborných zkoušek, požadavku na maturitní vzdělání poradců a následného povinného vzdělávání, tak OVB na situaci adekvátně zareagovala a svým spolupracovníkům vytvořila prostředí a podmínky pro další vzdělávání. Ať jsou to různé konference, webináře a semináře, e-learningové prostředí, zajímaví hosté z různých oblastí či navazování různých forem partnerství, např. s VŠFS, která jednak certifikuje právě povinnými zkouškami a druhak pořádá odborné semináře.

Jak vnímáte posun důležitosti ve vzdělávání v oboru finančního poradenství po 20 letech?

S OVB a obecně ve financích se pohybuji od roku 2002, takže z mého pohledu mohu srovnat, jak trh a prostředí, ve kterém jsme pracovali, vypadal tehdy, jaké byly nároky a jak je to dneska. A je to obrovský rozdíl. V době mých začátků se mohl finančnímu poradenství věnovat prakticky každý a kvalita služeb tomu bohužel odpovídala. Rozhodně netvrdím, že to všichni dělali špatně, ale tím, že nebyla prakticky žádná regulace či kritéria pro vstup do oboru, žádné větší požadavky na vzdělávání, certifikace, jako je tomu dneska – někde se to promítnout muselo. Já osobně jsem moc rád, že se celý náš obor profesionalizuje a že si ČNB začala všímat, že se na trhu pohybují subjekty, které ne vždy mají jako první zájem klienta. Bohužel, i díky tomu má náš obor pověst, kterou má, ale diametrálně se to posunuje k lepšímu.